Aktualności  Dostawa dla Instytutu Łączności
      31.08.2020  |  autor:  admin

  Serwery i oprogramowanie dla IPN w Gdańsku
      31.07.2020  |  autor:  admin


  Podpisanie umowy z Urzędem Miasta St. Warszawy
      28.05.2020  |  autor:  admin

  Realizacja umowy z Instytutem Łączności
      29.04.2020  |  autor:  admin

  Umowa z Ministerstwem Klimatu RP
      31.03.2020  |  autor:  admin

  Helica partnerem firmy Matrix42
      28.02.2020  |  autor:  admin

  Umowa z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego
      27.02.2020  |  autor:  admin

  Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
      24.01.2020  |  autor:  admin

  Realizacja umów z Instytutem Łączności
      26.11.2019  |  autor:  admin

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej
      25.10.2019  |  autor:  admin

  Jednostka budżetowa
      24.10.2019  |  autor:  admin

  Inter Cars S.A.
      27.09.2019  |  autor:  admin

  Wojewódzki Sąd Administracyjny
      27.08.2019  |  autor:  admin

Zobacz inne notki:   

Zarządzanie dostępem do miejskiej, publicznej sieci Wi-Fi - realizacja: Helica

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   
Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa