Integracja systemów IT


Obsługujemy cały obszar związany z realizacją nowoczesnej infrastruktury IT – od doboru elementów infrastruktury zgodnie z potrzebami klienta, przez logistykę i kompletację, dostawę od vendorów do jednej lub wielu lokalizacji na terenie całej Polski, aż po jej pełną integrację i uruchomienie. Dostarczamy rozwiązania dla Data Center i sieci komputerowych oraz stacje robocze, włącznie z oprogramowaniem.

Na bieżąco realizujemy projekty związane z rozwojem infrastruktury IT dla największych polskich instytucji publicznych i przedsiębiorstw, analizujemy bieżące trendy, współpracujemy z czołowymi producentami rozwiązań IT - dlatego możemy zaproponować Państwu rozwiązania najwyższej jakości.

W naszym portfolio znajdują się serwery, pamięci masowe, systemy archiwizacji i backupu, komunikacji sieciowej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wiedza, kompetencja i doświadczenie

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   
Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa