Aktualności  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
      29.12.2023  |  autor:  admin

  Konsulaty Generalne Rzeczypospolitej Polskiej
      28.12.2023  |  autor:  admin

  Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
      28.12.2023  |  autor:  admin

  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
      22.12.2023  |  autor:  admin


  Zarząd Mienia Urzędu m.st. Warszawy
      15.12.2023  |  autor:  admin

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
      29.11.2023  |  autor:  admin

  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
      15.11.2024  |  autor:  admin

  Bank Gospodarstwa Krajowego
      13.10.2023  |  autor:  admin

  FIXAFILM
      06.09.2023  |  autor:  admin

  Wojskowa Akademia Techniczna
      23.08.2023  |  autor:  admin

  Poly HP
      28.07.2023  |  autor:  admin

  Urząd M. St. Warszawy
      26.07.2023  |  autor:  admin

  Politechnika Warszawska Centrum Informatyzacji
      20.07.2023  |  autor:  admin

Zobacz inne notki:   

Zarządzanie dostępem do miejskiej, publicznej sieci Wi-Fi - realizacja: Helica

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   
Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa