Aktualności


  Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej
      03.07.2023  |  autor:  admin

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
      24.03.2023  |  autor:  admin

  Telewizja Polska
      10.03.2023  |  autor:  admin

  Totalizator Sportowy
      20.02.2023  |  autor:  admin

  Polskie Radio S.A.
      09.01.2023  |  autor:  admin

  Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki
      09.01.2023  |  autor:  admin

  Sprzęt komputerowy dla ambasad Rzeczpospolitej Polskiej
      28.11.2022  |  autor:  admin

  Politechnika Warszawska - Centrum Informatyzacji
      21.11.2022  |  autor:  admin

  Urząd M. St. Warszawy
      26.10.2022  |  autor:  admin

  NASK - Warszawa
      21.09.2022  |  autor:  admin

  Instytut Łączności w Warszawie
      19.09.2022  |  autor:  admin  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
      25.03.2022  |  autor:  admin

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
      16.03.2022  |  autor:  admin

Zobacz inne notki:   

Zarządzanie dostępem do miejskiej, publicznej sieci Wi-Fi - realizacja: Helica

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   
Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa