Serwery


Helica - Serwery

Dostarczamy serwery oparte o procesory klasy x86, w tym maszyny dedykowane dla platformy Unix / Linux. W ramach kompleksowego wdrożenia oferujemy analizę wymagań, skalowanie wydajności i pojemności środowiska, dostawę oraz instalację i konfigurację kompletnych systemów serwerowych wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz serwisem i utrzymaniem całego środowiska:

 • serwery usług sieciowych Microsoft Windows
 • serwery typu Unix, Linux
 • aplikacje poczty i pracy grupowej
 • serwery usług sieciowych (WWW, FTP, DNS, Proxy)
 • serwery usług terminalowych („thin client”)

Wirtualizacja serwerów

Jednym z zasadniczych obszarów  w których można optymalizować firmowe zasoby informatyczne są wykorzystywane przez nią serwery. Dzięki rozwojowi technologii, obecnie oferowane serwery posiadają taką moc obliczeniową, że z powodzeniem mogą być wykorzystane do wielu zadań jednocześnie. W największym skrócie na tym polega idea wirtualizacji serwerów - na jednym serwerze fizycznym działać może kilka lub kilkanaście serwerów wirtualnych realizujących oddzielne zadania (funkcje).

Dostępne technologie wirtualizacji umożliwiają zarządzanie środowiskiem informatycznym w wyjątkowo elastyczny i efektywny sposób. Działy IT mogą szybciej reagować na nowe potrzeby użytkowników przy wdrażaniu nowych usług. Wirtualizacja umożliwia nie tylko konsolidację serwerów i błyskawiczne uruchamianie nowych usług ale otwiera również nowe możliwości, takie jak:

 • tworzenie zapasowych centrów danych dla aplikacji,
 • backup funkcjonujących serwerów,
 • uaktualnienie lub wymiana uszkodzonego sprzętu bez zakłócania pracy pozostałych elementów systemu informatycznego

Usługi świadczone przez nas obejmują:

 • określenie potrzeb klienta w zakresie wirtualizacji serwerowej,
 • dobór technologii pod kątem możliwości i potrzeb,
 • analizę wpływu wirtualizacji na usługi świadczone przez IT,
 • opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju z użyciem zwirtualizowanego środowiska,
 • opracowanie i wdrożenie wysokiej dostępności z użyciem klastrów wirtualizacyjnych,
 • instalację, konfigurację i wdrożenie produkcyjne środowiska wirtualizowanego,
 • szkolenia administratorów,
 • utrzymanie działającego środowiska

Świadczymy również usługi analityczne, w których porównujemy aktualną infrastrukturę IT z docelową, po wirtualizacji. Na życzenie klienta przeprowadzamy pełen proces – od wstępnych analiz i projektów, przez budowę i migrację środowiska wirtualizowanego, aż po jego późniejsze utrzymanie. Po zdefiniowaniu problemów  z jakimi borykają się administratorzy IT, przedstawiamy propozycje ich rozwiązań , dopasowujemy je do potrzeb klienta i prezentujemy systemy, które można zastosować w danym środowisku. Przygotowujemy scenariusze testów, dostarczamy niezbędne elementy umożliwiające sprawdzenie, czy proponowana technologia spełnia oczekiwania klienta od strony funkcjonalnej i przeprowadzamy skalowanie rozwiązania.

Wirtualizacja serwerów pozwala znacznie zwiększyć zwrot z inwestycji IT oraz zredukować całkowity koszt posiadania infrastruktury sprzętowej, zapewniając konsolidację zasobów, lepszą dostępność oraz elastyczność stosowanych rozwiązań. Dla oszacowania oszczędności wynikających z zastosowania wirtualizacji Helica oferuje swoim klientom analizy, porównujące aktualną infrastrukturę z infrastrukturą po procesie wirtualizacji.

obrazek testowy

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   
Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa