Systemy backupu i archiwizacji


Helica - Systemy backupu i archiwizacji

Oferujemy całe spektrum systemów backupu i archiwizacji danych. Posiadamy doświadczonych inżynierów, którzy dysponują specjalistyczną wiedzą niezbędną do świadczenia usług na wysokim poziomie. Wydajność, pojemność i sposób wykonywania kopii bezpieczeństwa dostosowywane są do potrzeb i sugestii klienta.

Oprócz backupu, Helica oferuje systemy archiwizacji, w których starsze i rzadziej przetwarzane porcje danych przenoszone są na bezpieczne nośniki systemu archiwizującego. Pozwala to utrzymać wysoką wydajność systemów składowania danych bez konieczności trwałego usuwania starszych zasobów z przestrzeni dyskowej.

Wdrożenie najnowszych technologii backupu i archiwizacji oraz ciągłe doskonalenie tych procesów zapewni nieprzerwane działanie firmy, minimalizując czas potrzebny na odtworzenie środowiska w przypadku awarii.

obrazek testowy

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   
Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa