Centrum Obsługi Administracji Rządowej


Helica - Centrum Obsługi Administracji Rządowej

W marcu 2018 roku podpisaliśmy kolejną umowę z tą instytucją, tym razem na usługę zapewnienia wsparcia technicznego dla infrastruktury serwerowej.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku dotychczasowe Centrum Usług Wspólnych zmieniło nazwę na Centrum Obsługi Administracji Rządowej. COAR jest aktualnie instytucją gospodarki budżetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialną za kompleksową obsługę KPRM, pełni funkcję centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej.

Zajmuje się realizacją szeregu usług na poziomie centralnym dla sektora rządowego, w tym zadań związanych z zarządzaniem majątkiem.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu