Centrum Obsługi Administracji Rządowej - technical support agreement signed


Helica - Centrum Obsługi Administracji Rządowej - technical support agreement signed

W marcu 2018 roku podpisaliśmy kolejną umowę z tą instytucją, tym razem na usługę zapewnienia wsparcia technicznego dla infrastruktury serwerowej.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku dotychczasowe Centrum Usług Wspólnych zmieniło nazwę na Centrum Obsługi Administracji Rządowej. COAR jest aktualnie instytucją gospodarki budżetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialną za kompleksową obsługę KPRM, pełni funkcję centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej.

Zajmuje się realizacją szeregu usług na poziomie centralnym dla sektora rządowego, w tym zadań związanych z zarządzaniem majątkiem.

Helica sp. z o.o.

Raszyńska 25
02-033 Warsaw
Poland

Ph.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Helica on the map
Helica sp. z o.o.

Raszyńska 25
02-033 Warsaw

Registered in the District Court for Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court .

KRS number: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Share capital: 50.000,00 PLN

Authorities of the Management Board:

 

Krzysztof Milcarz –  President
Piotr Wieczorek –  Vice-President