Sprzęt IT dla energetyki


Helica - Sprzęt IT dla energetyki

5 września podpisaliśmy umowę ramową na sukcesywną dostawę sprzętu IT przez okres 18 miesięcy do sektora energetycznego. Wartość całej umowy to ok. 400 000 zł brutto.

Natomiast 28 września podpisaliśmy z tym samym klientem umowę na dostawę sprzętu teleinformatycznego o wartości ponad 300 000 zł brutto.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu