IT equipment for power industry


Helica - IT equipment for power industry

5 września podpisaliśmy umowę ramową na sukcesywną dostawę sprzętu IT przez okres 18 miesięcy do sektora energetycznego. Wartość całej umowy to ok. 400 000 zł brutto.

Natomiast 28 września podpisaliśmy z tym samym klientem umowę na dostawę sprzętu teleinformatycznego o wartości ponad 300 000 zł brutto.

Helica sp. z o.o.

Raszyńska 25
02-033 Warsaw
Poland

Ph.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Helica on the map
Helica sp. z o.o.

Raszyńska 25
02-033 Warsaw

Registered in the District Court for Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court .

KRS number: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Share capital: 50.000,00 PLN

Authorities of the Management Board:

 

Krzysztof Milcarz –  President
Piotr Wieczorek –  Vice-President