Publiczny dostęp Wi-Fi dla M. St. Warszawy


Helica - Publiczny dostęp Wi-Fi dla M. St. Warszawy

Zakończyliśmy wdrożenie bramy dostępowej HSMX firmy FdXtended w Urzędzie Miasta St. Warszawy. Zastosowano dwa urządzenia pracujące w klastrze (Active-Passive), zwiększając tym samym niezawodność i bezpieczeństwo wdrożonego systemu.

Licencje dostarczone wraz z oprogramowaniem pozwalają na jednoczesny dostęp do Internetu aż 2.000 urządzeń klienckich z technologiczną możliwością rozszerzenia do 10.000 urządzeń.

Wdrożenie bramy dostępowej HSMX umożliwiło konsolidację i umieszczenie kluczowych elementów składowych usług takich jak: DNS, DHCP, Firewall, Captive Portal, centralny syslog, w jednym rozwiązaniu. Zaimplementowane urządzenia działają niezależnie od urządzeń dostawców (producentów) posiadanej infrastruktury sieci bezprzewodowej WLAN zachowując przy tym pełną kompatybilność.

System HSMX automatycznie tworzy konta użytkowników sieci, identyfikuje ich oraz gromadzi dane o ich połączeniach w czasie rzeczywistym, zapewniając im jednocześnie prawo do prywatności, nie rejestrując przesyłanych treści.

Więcej informacji szczegółowych - TUTAJ

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl

 

     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   

 

Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa