Zrealizowaliśmy umowę z PKP Intercity


Helica - Zrealizowaliśmy umowę z PKP Intercity

Zakończyliśmy dostawę 405 kompletów tabletów wraz z akcesoriami oraz realizacją usług konfiguracyjnych dla PKP Intercity SA.

Dostawa została zrealizowana do wskazanych lokalizacji na terenie całego kraju. Wartość umowy przekroczyła 400 tys. zł.

Tablety będą narzędziem pracy drużyn konduktorskich, z zainstalowanym oprogramowaniem "Teczka konduktora".

PKP Intercity – polski przewoźnik kolejowy należący do grupy PKP, który obsługuje kolejowe dalekobieżne przewozy pasażerskie: pośpieszne (pod markami Twoje Linie Kolejowe i InterCity) oraz ekspresowe (pod markami Express InterCity i Express InterCity Premium).

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu