Zrealizowaliśmy umowę z Komendą Główną Policji


Helica - Zrealizowaliśmy umowę z Komendą Główną Policji

Przedmiot zamówienia obejmował zakup wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania Hewlett Packard Data Protector.

Wartość brutto umowy przekroczyła 400 tys. zł.

Rozwiązanie HPE Data Protector to zestaw narzędzi służących do zarządzania, automatyzacji i optymalizacji procesów związanych z zapewnieniem ciągłości pracy organizacji, takich jak backup, archiwizacja i odzyskiwanie danych z nośników dyskowych lub taśm.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu