Zrealizowaliśmy dostawę do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


Helica - Zrealizowaliśmy dostawę do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Przedmiot umowy obejmował dostawę urządzeń peryferyjnych w tym: drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów wraz z pakietami gwarancyjnymi.

Wartość brutto zrealizowanej umowy przekracza 350 tys. zł.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu