Zarządzanie urządzeniami mobilnymi - Mobile Device Management


Helica - Zarządzanie urządzeniami mobilnymi - Mobile Device Management

Istotnym uzupełnieniem naszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa jest system Mobile Device  Management.

Helica jest partnerem firmy FancyFon - producenta systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi Famoc.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, zmagających się z coraz szerszym wykorzystywaniem urządzeń mobilnych i aplikacji w środowiskach korporacyjnych, FancyFon oferuje nowatorski system do zdalnego zarządzania.

Platforma FAMOC pozwala działom IT, bezpieczeństwa i wsparcia, usprawnić zarządzanie zasobami, zapewnić bezpieczeństwo danych, ułatwić wdrażanie aplikacji i zwiększyć ogólną wydajność.

 

Zobacz prezentację firmy FancyFon

Niniejszy materiał pochodzi z firmowego kanału firmy FancyFon na portalu YouTube.

 

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   
Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa