VDI ...czyli Virtual Desktop Infrastructure


Helica - VDI ...czyli Virtual Desktop Infrastructure

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) to technologia, która umożliwia uruchomienie wielu wirtualnych desktopów z systemem operacyjnym i odpowiednimi aplikacjami na serwerze znajdującym się w centrum danych.

Za pośrednictwem dowolnego urządzenia (komputera, laptopa, tabletu czy smartfona) znajdującego się dowolnej lokalizacji użytkownicy uzyskują dostęp do pulpitu pozwalającego na interakcję z systemem operacyjnym i aplikacjami zainstalowanymi w wirtualnym desktopie.

W raporcie VDI - Market Research Report - Global Forecast till 2025, analitycy firmy Market Research Future prognozują, że globalny rynek VDI osiągnie do 2025 roku wartość 25,5 mld USD rosnąc w imponującym tempie ponad 16% rocznie.

VDI można wdrożyć na dwa podstawowe sposoby:

 • wykorzystując usługi w chmurze lub
 • wykorzystując oprogramowanie zainstalowane w firmowym centrum danych.

Główne zalety VDI

 • Wirtualny desktop można uruchomić praktycznie na dowolnym urządzeniu, komputerze PC, laptopie, tablecie lub smartfonie.
 • VDI daje dużą elastyczność umożliwiając jednolitą obsługę pracowników mobilnych, zdalnych, pracujących w centralnym biurze, odległym oddziale lub w domu. W efekcie jest dobrym rozwiązaniem w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych zdarzeń lub kryzysów stwarzających zagrożenie dla ciągłości biznesu.
 • Wirtualny obraz jednego systemu operacyjnego pozwala na minimalizację kosztów związanych z zarządzaniem i wsparciem technicznym.
 • Zmniejszają się koszty związane z instalacją poprawek i aktualizacji systemu operacyjnego oraz aplikacji, bo może ona być przeprowadzana jednocześnie w całym systemie.
 • Większe jest bezpieczeństwo dzięki możliwości centralnej kontroli zarządzania, aktywności użytkowników, uruchamianych aplikacji, licencji itp.

Jak wdrożyć system VDI

 • Planując wdrożenie VDI warto pamiętać, że system taki zwiększa wymagania na przepustowość sieci. W przypadku większości typowych aplikacji biznesowych z reguły nie stwarza to problemu, ale jeśli użytkownicy muszą korzystać z aplikacji do przetwarzania grafiki lub wideo należy zapewnić odpowiednio wydajne łącza.
 • Oprócz tego przejście z modelu zdecentralizowanego na scentralizowany wymaga dobrego dopasowania do wymagań i zmiany dotyczasowych przyzwyczajeń użytkowników. Choć w dłuższej perspektywie uzyskiwane oszczędności są niewątpliwe, ale początkowe koszty wdrożenia systemu mogą być wysokie.
 • Dwie podstawowe opcje wdrożenia systemu wirtualnych desktopów to skorzystanie z usług chmurowych lub wdrożenie infrastruktury i oprogramowania we własnym centrum danych. Oba rozwiązania mają zalety i wady.
 • W przypadku usług wykorzystujących chmurę publiczną, które mają zdefiniowany przez usługodawcę zakres dostępnych standardowych funkcji, wdrożenie VDI może być łatwe i szybkie. Ale często wiąże się z koniecznością uzupełnienia systemu o dodatkowe elementy, jak usługi VPN, mechanizmy zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa aplikacji i danych przesyłanych przez internet oraz zintegrować system z firmowym centrum danych. Korzystając z usług doświadczonego integratora, zbudowanie takiego systemu jest możliwe w czasie kilku tygodni.
 • Jeśli jednak firma lub instytucja jest ograniczona przez regulacje prawne lub ma obawy dotyczące korzystania z usług świadczonych w chmurze publicznej, opcją jest zbudowanie własnej infrastruktury VDI. To oznacza konieczność zainstalowania serwerów, pamięci masowej, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania VDI w firmowym centrum danych. Przygotowanie i wdrożenie takiego systemu to poważny projekt.
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   
Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa