Umowa z Politechniką Warszawską


Helica - Umowa z Politechniką Warszawską

Podpisaliśmy kolejną już umowę - tym razem na dostawę systemu kontroli dostępu do sieci z funkcjonalnością BYOD wraz z infrastrukturą do obsługi sieci Wi-Fi, równoważenia obciążeń, bezpieczeństwa i zarządzania adresacją IPv4/IPv6.

Politechnika Warszawska (PW) – publiczna politechnika założona w 1915 w Warszawie przez gen. Hansa von Beselera. Za oficjalną datę powstania Politechniki Warszawskiej przyjmuje się rok 1915, ale już od 1898 istniał Instytut Politechniczny w Warszawie z rosyjskim językiem wykładowym. Uczelnia sięga tradycjami do 1826, kiedy to powstała Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego.

Jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od wielu lat 1. miejsce w Polsce w rankingu szkół wyższych wśród uczelni technicznych.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu