Umowa z Polfa Tarchomin SA


Helica - Umowa z Polfa Tarchomin SA

24 sierpnia 2018 roku podpisaliśmy umowę z Polfą Tarchomin SA na dostawę sprzętu sieciowego i zasilaczy awaryjnych wraz z trzyletnim wsparciem technicznym o wartości ponad 130 000 zł brutto.

Polfa Tarchomin SA to jeden z największych polskich producentów leków.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu