Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki


Helica - Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

W lutym 2018 roku Helica zrealizowała dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.
Dostarczona platforma będzie wspierać projekt integracyjny na potrzeby prowadzenia badań naukowych i zaawansowanych symulacji z zakresu fizyki.

 

 

 

W ramach wdrożenia zostały wykonane usługi:

  • analiza wymagań,
  • opracowanie architektury rozwiązania technicznego,
  • instalacja i konfiguracja rozwiązania,
  • optymalizacja systemu serwerów obliczeniowych ze względu na zapotrzebowanie do badań, modelowania i symulacji.

W dniu 27 listopada 2014 r. przedstawiciele Politechniki Warszawskiej m.in. prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW, prof. Mirosław Karpierz, prof. Jan Pluta i prof. Adam Kisiel z Wydziału Fizyki, złożyli wizytę w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) pod Genewą. Wizyta delegacji PW w Laboratorium Badań Jądrowych CERN stała się okazją do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy instytucjami. W Politechnice Warszawskiej współpracę z CERN koordynuje Platforma Eksperymentów Fizyki Wysokich Energii.


W laboratoriach CERN prowadzone są eksperymenty ALICE i CMS. Eksperyment ALICE jest przeprowadzany w akceleratorze Large Hadron Collider (LHC) i jego celem jest analiza zderzeń ciężkich jonów i protonów przy najwyższych osiąganych obecnie energiach.
Detektor CMS (ang. Compact Muon Solenoid) jest wykorzystywany do badań zderzeń protonów, choć zaprojektowano go z myślą  o identyfikacji wszystkich rodzajów cząstek i możliwości obserwacji jak najszerszego zakresu zjawisk fizycznych.

 

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu