Podpisaliśmy umowę z Najwyższą Izbą Kontroli


Helica - Podpisaliśmy umowę z Najwyższą Izbą Kontroli

Informujemy, że w przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych prowadzonym przez Najwyższą Izbą Kontroli najwyżej została oceniona oferta złożona przez Helica sp. z o.o.

Umowę o wartości 246 270,60 zł podpisano w dniu 27.04.2015 r.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej z misją strażnika grosza publicznego. Od ponad 90 lat NIK ocenia funkcjonowanie państwa i gospodarowanie środkami publicznymi.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu