Urząd Miasta Stołecznego Warszawy


Helica - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

25 czerwca podpisaliśmy umowę z Urzędem M. St. Warszawy o wartości 396.650 zł brutto na dostawę licencji oprogramowania Force Point, wraz z realizacją usługi migracji oraz świadczeniem serwisu i wsparcia eksperckiego.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu