Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia


Helica - Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

W styczniu 2020 roku zrealizowaliśmy podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na dostawę oprogramowania o wartości ponad 140 000 zł brutto.

Dostarczone oprogramowane stanowi zestaw w pełni funkcjonalnych narzędzi do odzyskiwania danych. Umożliwiają one przywracanie danych z dysków twardych, półprzewodnikowych, pamięci flash i innych wewnętrznych i zewnętrznych nośników danych.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu