Realizacja umów z Instytutem Łączności


Helica - Realizacja umów z Instytutem Łączności

W listopadzie zakończyliśmy realizację dwóch umów podpisanych z Instytutem Łączności:

  • Modernizacja zasilania w serwerowni – wartość umowy powyżej 150 000 brutto.
  • Dostawa sprzętu komputerowego PC i serwerów z oprogramowaniem i sprzętem sieciowym o wartości 296 786 zł brutto.
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu