EBS Sp.z o.o. 3E Production Sp. k. - realizacja umowy


Helica - EBS Sp.z o.o. 3E Production Sp. k. - realizacja umowy

W listopadzie 2017 roku zakończyliśmy realizację umowy  na  utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego EBS 3E Production Sp. z o.o. w Ełku.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Wartość prac zrealizowanych przez Helica sp. z o.o. wynosiła 8,388,600 PLN.

Spółka świadczy usługi w zakresie kontraktowego montażu elektroniki i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Współpracuje z firmami krajowymi jak i z terenu Unii Europejskiej z branż: ochrony mienia, energetycznej, budowlanej, motoryzacyjnej, teleinformatycznej, reklamowej.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu