Dostawa dla Wydziału Inżynierii Lądowej PW


Helica - Dostawa dla Wydziału Inżynierii Lądowej PW

Zakończyliśmy realizację umowy na dostawę i instalację systemu do przechowywania danych wraz z dodatkową infrastrukturą SAN FC dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

W ramach umowy dostarczyliśmy i skonfigurowaliśmy zestawy do nauk informatycznych, nowoczesnych mobilnych technik akwizycji sygnałów, obrazów cyfrowych oraz wideo. Wartość zrealizowanej umowy wynosiła 299 236,86 zł

Politechnika Warszawska (PW) – publiczna politechnika założona w 1915 w Warszawie przez gen. Hansa von Beselera. Za oficjalną datę powstania Politechniki Warszawskiej przyjmuje się rok 1915, ale już od 1898 istniał Instytut Politechniczny w Warszawie z rosyjskim językiem wykładowym. Uczelnia sięga tradycjami do 1826, kiedy to powstała Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego.

Jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od wielu lat 1. miejsce w Polsce w rankingu szkół wyższych wśród uczelni technicznych.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu