Dostarczyliśmy sprzęt komputerowy dla Agencji Rynku Rolnego


Helica - Dostarczyliśmy sprzęt komputerowy dla Agencji Rynku Rolnego

W ramach umowy podpisanej z Agencją Rynku Rolnego dostarczyliśmy sprzet komputerowy: notebooki z systemem operacyjnym. Sprzęt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta.

Wartość dostarczonych produktów wynosiła 244 610,10 zł. 

 

Agencja Rynku Rolnego (ARR) jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na   podstawie unijnych aktów prawnych.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu