Centrum Obsługi Administracji Rządowej


Helica - Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Również 6 września 2017 roku, konsorcjum firm NTT System SA, NTT Technology Sp. z o.o. oraz Helica sp. z o.o., jako jeden z wybranych oferentów, podpisało umowy ramowe na dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej.

Planowana wartość zamówień przekracza 25 mln zł brutto.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) jest instytucją gospodarki budżetowej powołaną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych przez KPRM. COAR jest Centralnym Zamawiającym dla jednostek administracji rządowej.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu