Audyty bezpieczeństwa IT


Helica - Audyty bezpieczeństwa IT

Oferowane przez Helica usługi obejmują analizę w następujących obszarach:

 • zgodność z przepisami prawa i innymi regulacjami (normami)
 • bezpieczeństwo urządzeń końcowych
 • bezpieczeństwo rozwiązań sieciowych
 • bezpieczeństwo usług serwerowych
 • bezpieczeństwo aplikacji

Stosowana przez Helica metodyka  zapewnia dobór najkorzystniejszych usług i rozwiązań pod kątem potrzeb klienta. Opieramy się na najlepszych praktykach i sprawdzonych standardach. Potrafimy zoptymalizować kluczowe procesy i czynniki organizacyjne oraz stworzyć realny plan minimalizujący ryzyko związane z utratą danych. Pozwala to obniżyć  koszty działalności,  opracować spójny i skoordynowany program nakładów inwestycyjnych na bezpieczeństwo informacji, zgodnie z realnymi potrzebami.

Proponujemy między innymi:

 • wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - norma PN-ISO/IEC 27001
 • opracowanie / weryfikację  Polityki Bezpieczeństwa lub procedur związanych z bezpieczeństwem informacji
 • audyt  zgodności przetwarzania danych z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych
 • audyt  mechanizmów i procedur bezpieczeństwa informacji
 • audyt planów ciągłości działania
 • audyt systemów informatycznych
 • audyt bezpieczeństwa aplikacji oraz baz danych
 • audyt powdrożeniowy
 • audyt legalności oprogramowania
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   
Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa