Podpisaliśmy umowę z MSWiA


Helica - Podpisaliśmy umowę z MSWiA

Podpisaliśmy umowę z MSWiA  na świadczenie usług wsparcia technicznego dla sprzętu i systemów firmy Hewlett Packard Enterprise (kontrakt na świadczenie obsługi serwisowej pogwarancyjnej) oraz konsultacje dotyczące ich rozbudowy i modernizacji.

Usługi świadczone będą w lokalizacjach zamawiającego, przez okres 12 miesięcy. Wartość umowy wynosi 196 091,52 zł brutto.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – polski urząd administracji rządowej utworzony w 2015, obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Hewlett Packard Enterprise to międzynarodowy koncern powstały 1 listopada 2015 r. po podziale firmy Hewlett-Packard.
Firma skupia się na dostarczaniu urządzeń serwerowych, storage i sieciowych. Zapewnia także wsparcie i oprogramowanie do sprzedawanych rozwiązań.

 

Podpisaliśmy umowę z MSWiA

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl

 

     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   

 

Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa