Dostawa serwerów dla SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego


Helica - Dostawa serwerów dla SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

W czerwcu 2020 r. zrealizowaliśmy dostawę serwerów i przełączników o wartości 498 150,00 zł netto oraz serwerów o wartości 358 520,40 do SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

Helica sp. z o.o.

Raszyńska 25
02-033 Warsaw
Poland

Ph.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Helica on the map
Helica sp. z o.o.

Raszyńska 25
02-033 Warsaw

Registered in the District Court for Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court .

KRS number: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Share capital: 50.000,00 PLN

Authorities of the Management Board:

 

Krzysztof Milcarz –  President
Piotr Wieczorek –  Vice-President