Institute of the Communication - Gdańsk


Helica - Institute of the Communication - Gdańsk

Zakończyliśmy realizację umowy o wartości 993 840,00 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie adaptacji pomieszczeń laboratorium (do projektowania i badania układów procesorowych specjalnego przeznaczenia) w Instytucie Łączności PIB na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjny komponent sprzętowo-programowy, wykorzystujący specjalizowany układ scalony oraz oprogramowanie, realizujący różne funkcje kryptograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w systemach identyfikacji elektronicznej z wysokim poziomem pewności” (akronim IDSoC), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CyberSecldent, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr CYBERSECIDENT/369203/I/NCBR/2017.

W ramach umowy zrealizowano:

  1. dostawę i instalację systemu gwarantowanego zasilania;
  2. dostawę i instalację systemu klimatyzacji i wentylacji;
  3. dostawę i instalację systemu monitoringu parametrów środowiskowych;
  4. dostawę i instalację systemu bezpieczeństwa (CCTV – telewizja obserwacyjna, KD- kontrola dostępu , SSWiN- alarm);
  5. dostawę i instalację systemu gaszenia;
  6. dostawę i instalację systemu zabezpieczenia elektromagnetycznego w postaci klatki Faradaya (stała, wolnostojąca kabina elektromagnetyczna EMC);
  7. wymianę drzwi na antywłamaniowe;
  8. dedykowaną sieć elektryczną
Helica sp. z o.o.

Raszyńska 25
02-033 Warsaw
Poland

Ph.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Helica on the map
Helica sp. z o.o.

Raszyńska 25
02-033 Warsaw

Registered in the District Court for Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court .

KRS number: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Share capital: 50.000,00 PLN

Authorities of the Management Board:

 

Krzysztof Milcarz –  President
Piotr Wieczorek –  Vice-President