Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki


Helica - Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

W lutym 2018 roku Helica zrealizowała dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.
Dostarczona platforma będzie wspierać projekt integracyjny na potrzeby prowadzenia badań naukowych i zaawansowanych symulacji z zakresu fizyki.

 

 

 

W ramach wdrożenia zostały wykonane usługi:

  • analiza wymagań,
  • opracowanie architektury rozwiązania technicznego,
  • instalacja i konfiguracja rozwiązania,
  • optymalizacja systemu serwerów obliczeniowych ze względu na zapotrzebowanie do badań, modelowania i symulacji.

W dniu 27 listopada 2014 r. przedstawiciele Politechniki Warszawskiej m.in. prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW, prof. Mirosław Karpierz, prof. Jan Pluta i prof. Adam Kisiel z Wydziału Fizyki, złożyli wizytę w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) pod Genewą. Wizyta delegacji PW w Laboratorium Badań Jądrowych CERN stała się okazją do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy instytucjami. W Politechnice Warszawskiej współpracę z CERN koordynuje Platforma Eksperymentów Fizyki Wysokich Energii.


W laboratoriach CERN prowadzone są eksperymenty ALICE i CMS. Eksperyment ALICE jest przeprowadzany w akceleratorze Large Hadron Collider (LHC) i jego celem jest analiza zderzeń ciężkich jonów i protonów przy najwyższych osiąganych obecnie energiach.
Detektor CMS (ang. Compact Muon Solenoid) jest wykorzystywany do badań zderzeń protonów, choć zaprojektowano go z myślą  o identyfikacji wszystkich rodzajów cząstek i możliwości obserwacji jak najszerszego zakresu zjawisk fizycznych.

 

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl

 

     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   

 

Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa