Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki


Helica - Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

W lutym 2018 roku Helica zrealizowała dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.
Dostarczona platforma będzie wspierać projekt integracyjny na potrzeby prowadzenia badań naukowych i zaawansowanych symulacji z zakresu fizyki.

 

W ramach wdrożenia zostały wykonane usługi:

  • analiza wymagań,
  • opracowanie architektury rozwiązania technicznego,
  • instalacja i konfiguracja rozwiązania,
  • optymalizacja systemu serwerów obliczeniowych ze względu na zapotrzebowanie do badań, modelowania i symulacji.

W dniu 27 listopada 2014 r. przedstawiciele Politechniki Warszawskiej m.in. prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW, prof. Mirosław Karpierz, prof. Jan Pluta i prof. Adam Kisiel z Wydziału Fizyki, złożyli wizytę w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) pod Genewą. Wizyta delegacji PW w Laboratorium Badań Jądrowych CERN stała się okazją do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy instytucjami. W Politechnice Warszawskiej współpracę z CERN koordynuje Platforma Eksperymentów Fizyki Wysokich Energii.


W laboratoriach CERN prowadzone są eksperymenty ALICE i CMS. Eksperyment ALICE jest przeprowadzany w akceleratorze Large Hadron Collider (LHC) i jego celem jest analiza zderzeń ciężkich jonów i protonów przy najwyższych osiąganych obecnie energiach.
Detektor CMS (ang. Compact Muon Solenoid) jest wykorzystywany do badań zderzeń protonów, choć zaprojektowano go z myślą  o identyfikacji wszystkich rodzajów cząstek i możliwości obserwacji jak najszerszego zakresu zjawisk fizycznych.

 

Helica sp. z o.o.

Raszyńska 25
02-033 Warsaw
Poland

Ph.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl

 

     Helica on the map
Helica sp. z o.o.

Raszyńska 25
02-033 Warsaw

Registered in the District Court for Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court .

KRS number: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Share capital: 50.000,00 PLN

Authorities of the Management Board:

 

Krzysztof Milcarz –  President
Piotr Wieczorek –  Vice-President
   

 

We're trusted by

 
Agency for the Development and Modernization of Agriculture


 
Foreign Intelligence Agency


 
Central Anticorruption Office


 
CD Projekt RED S.A.


 
Common Services Center


 
National Remembrance Institute (IPN)


 
Inter Cars S.A.


 
Ministry of the Internal Affairs (MSWiA)


 
Ministry of the Environment


 
Supreme Chamber of Control (NIK)


 
National Audiovisual Institute


 
PKP Intercity


 
Technical University of Łódź


 
Warsaw University of Technology


 
Polish Agency for Enterprise Development


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
University of Warsaw


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Police Academy in Szczytno


 
Military Police